لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : پلی کلینیک بوعلی
آدرس: قم - خیابان امام خمینی (ره) - روبروی اداره دارایی
تلفن: 36629471
نام مرکز : بیمارستان امام رضا (ع)
آدرس: قم - بلوار الغدیر - انتهای کوچه 49
تلفن: 38700810
نام مرکز : پلی کلینیک غرضی
آدرس: بلوار15خرداد - جنب دانشگاه آزاد
تلفن: 37779898
نام مرکز : پلی کلینیک 22 بهمن
آدرس: بلوار امین - کوچه شماره 20
تلفن: 32912660